Klachtenafhandeling

Stap 1

Ga in gesprek met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.

Stap 2

Neem contact op met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Het TIP is opgericht door de KNMT en is er om patiënten van onafhankelijke informatie te voorzien over de mondzorg. Naast het geven van informatie kan de TIP-medewerker met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan wanneer u ontevreden bent.

Contact met TIP >

Stap 3

Klachtbemiddeling via KNMT klachtenservice

Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u een klacht indienen. Is het met de informatie van het Tandheelkundig Informatie Punt niet gelukt om zelf afspraken voor een oplossing te maken met uw tandarts? Dan kunt u een aanvraag voor klachtbemiddeling indienen bij de KNMT klachtenservice. Nadat u klachtbemiddeling heeft aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw zorgaanbieder/tandarts op.

Wanneer een gesprek echter niet aan uw verwachting voldoet, kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Onze praktijk is aangesloten bij de KNMT en u kunt dit probleem per brief of per mail aan de KNMT voorleggen. Gebruik hiervoor het klachtenformulier van het KNMT . Belangrijk is dat er ook altijd een klachtbrief als bijlage wordt meegestuurd. Wanneer alleen het formulier wordt verstuurd en de brief ontbreekt, wordt uw klacht niet behandeld. Aan de klachtenregeling van het KNMT zijn geen kosten verbonden.

NMT Klachtformulier >

Volg ons op social media of maak meteen een afspraak voor een vrijblijvend consult.