UW TANDARTSEN ZIJN VERHUISD!

Fincken Tandartsen en Tandarts Hartsuiker zijn verhuisd.

Per 08-05-2020 bevinden wij ons op:
Burgemeester Aquariusstraat 9
6081 AV Haelen.

Ons nieuwe e-mail adres: info@finckentandartsen.nl

Ook hebben wij een gezamenlijk telefoonnummer: 0475-582442

Wij zijn geopend voor reguliere afspraken.
Leest u wel het onderstaande stuk over de richtlijnen m.b.t. corona en onze tandartspraktijk goed door. 

-----------------------------------------

BELANGRIJKE INFORMATIE COVID-19 VIRUS

We zijn momenteel geopend voor reguliere behandelingen maar met een aangepaste behandelagenda.
We hebben er na uitgebreid overleg voor gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
We willen graag een afspraak met u maken maar hebben vooraf een aantal vragen:

Heeft u nu corona?
Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
Bent u in thuisisolatie?
Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.
Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, stel dan voor de zekerheid de volgende vraag:
Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?
Als het antwoord ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden.
Als het antwoord ‘nee’ is, overleg dan met de tandarts/mondhygiënist.

Opmerking:
Ook als u verkouden bent door hooikoorts kunt u helaas niet komen.  Als u corona heeft gehad
maar nu geen klachten meer heeft dan moet er minstens 14 dagen zitten tussen het verdwijnen van de klachten en uw afspraak.


Ook vragen wij u in de wachtkamer uw handen te wassen met water en zeep of de handalcohol te gebruiken.
Wij zullen uw vragen om uw lichaamstemperatuur te meten via uw voorhoofd.
Voorafgaand aan een behandeling kan de tandarts u vragen uw mond te spoelen met een door ons verstrekt mondspoelmiddel.
Kom zoveel mogelijk alleen / gespreid binnen.
Neem in de wachtkamer 1.5 meter afstand van anderen.